Ansökan om trädfällning på kommunägd mark

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du har önskemål nedtagning av träd som står på kommunägd mark ber vi dig att fylla i ansökan. Bedömning görs utifrån kriterier: Trädets betydelse för området som helhet, kondition, ekologiska och estetiska värden. Generellt sker ingen trädfällning på grund av utsikt eller sol. Behandling av inkommande ansökningar samordnas och sker vid ett par tillfällen per år. Träd på kommunal mark som inte är park- eller naturmark handläggs av Fastighetsenheten.

Observera att vi i vissa fall lämnar kvar delar trädet på lämplig plats för att bidra till biologisk mångfald.

I akutfall dagtid, om ett träd fallit eller utgör en direkt säkerhetsrisk ber vi dig kontakta:
Gatuenheten på telefon: 0521 -72 10 00.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank-id
  • Grannar ska informeras om att ansökan för nedtagning av träd görs

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa