Ansökan enstaka offentliga arrangemang

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Bidragets syfte är att stimulera till nytänkande och stärka föreningens arbete under pågående verksamhetsår. Sökande ska vara bosatt i Vänersborgs kommun. Arrangemanget ska genomföras tillsammans med minst en annan aktör, t ex annan förening samt äga rum inom Vänersborgs kommuns geografiska gränser. I annonser, affischer, digitala kanaler, tryckt material eller liknande ska det anges att Vänersborgs kommun är medarrangör. Att Vänersborgs kommun presenteras är föreningens ansvar.

Förening som beviljats bidrag för enstaka offentligt arrangemang ska senast en månad efter genomfört arrangemang till Kultur- och fritidsförvaltningen redovisa utfallet för arrangemangets budget, specificera hur det beviljade bidraget har använts, samt ange hur många som besökte arrangemanget.

Några nya bidrag beviljas inte förrän redovisningen inkommit.

Ansökan om bidrag görs via formuläret nedan och kan sökas löpande under året, dock senast två månader före genomförandet. 

OBS: Endast digitala ansökningar handläggs.

Frågor om e-tjänsten

Kultur- och fritidsförvaltningen
kulturfritid@vanersborg.se
0521-72 24 30

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID eller Mobilt BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa