Anmälan/ansökan om eget omhändertagande av fosforfilter, latrin, fekalier, slam samt övriga fraktioner från enskild avloppsanläggning

LÄS MER

Anmälan/ansökan om eget omhändertagande av fosforfilter, latrin, fekalier, slam samt övriga fraktioner från enskild avloppsanläggning samt dispens från kommunens hämtningsskyldighet av slam från slamavskiljare enligt 25 och 32 §§ i Föreskrifter om avfallshantering för Vänersborgs kommun

Klicka på "Hämta blankett" för att ladda ner blanketten.

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Miljo@vanersborg.se