Ansökan om skolskjuts 23/24

LÄS MER

Inför läsåret 23/24 kommer endast elever med fritidshemsplacering, växelvis boende eller farliga trafikförhållanden behöva ansöka i e-tjänsten om skolskjuts. Detta på grund av att de elever som uppnår avståndskravet mellan hemmet och skolan automatiskt kommer att beviljas skolskjuts. Elever som inte uppnår avståndskravet kommer ej att beviljas skolskjuts. Skolskjuts beviljas inte till och från fritidshem. Skolskjutsen omfattar både skolbuss och skolbusskort.

Mer information om skolskjuts kommer inom kort att skickas till hemmen för de elever som blir beviljade skolskjuts.

För dig med skyddad id som vill ansöka om skolskjuts, ta kontakt med skolskjutssamordnare via telefon.

Nedan visas vilka avståndskrav som gäller för att få beviljad skolskjuts.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa