Ansökan om skolskjuts 23/24 (särskilda behov)

LÄS MER

Andra skäl än avstånd som kan ge rätt till skolskjuts är funktionshinder eller annan särskild omständighet.

För skolskjuts vid varaktigt funktionshinder hos en elev (läkarintyg måste bifogas) eller vid någon annan särskild omständighet ska ansökan göras till Barn- och utbildningsförvaltningen.

Barn- och utbildningsförvaltningen beslutar efter individuell prövning.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa