Installation av cistern och lösa behållare

LÄS MER

Gäller information om installation av cistern med volym på över 1 m3 avsedd för brandfarliga vätskor eller spillolja.
Gäller ansökan om hantering av petroleumprodukter, brandfarliga vätskor, spillolja eller miljö- och hälsofarliga produkter inom vattenskyddsområde.

Enligt miljöbalken och NFS 2021:10 Enligt Skyddsföreskrifter för vattenskyddsområden

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
miljo@vanersborg.se