Tillgänglighet för Minasidor.vanersborg.se

Vänersborgs kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur Minasidor.vanersborg.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Minasidor.vanersborg.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 (w3.org) (WCAG 2.1):

  • Delar av webbplatsen uppfyller inte WCAG 2.1 fullt ut vad gäller exempelvis kontraster, viss formatering samt kod som inte är tillgänglig. En del e-tjänster och system som du länkas vidare till från vår webbplats uppfyller inte WCAG 2.1 vad gäller exempelvis kontraster, tangentbordsnavigering samt kod som inte är tillgänglig.
  • Det finns pdf-dokument på webbplatsen som har brister i tillgänglighetsanpassning.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Minasidor.vanersborg.se.

Senaste bedömningen gjordes den 21 november 2022.

Redogörelsen uppdaterades senast den 21 november 2022.