Anmälan om ej bygglovspliktiga åtgärder

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan

För åtgärder som inte är bygglovspliktiga kan det krävas en anmälan. Det gäller till exempel installation av en eldstad, attefallsåtgärder och ändringar av bärande konstruktioner, vatten- och avloppsledningar samt rivning utanför detaljplanelagda områden. En anmälan krävs för att säkerställa att byggnadens tekniska egenskaper uppfyller samhällskraven.

För mer information, se vår hemsida

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Korrekt dokument
  • Ritningar

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa