Inkomstförfrågan socialförvaltningen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Underlag för beräkning av avgifter inom socialnämnden. Förfrågan hyra/inkomst skickas ut i samband med att bistånd beviljas och därefter en gång varje år. Det är viktigt att du fyller i underlaget för att avgiften ska kunna beräknas rätt. När vi fått in det ifyllda formuläret gör vi en avgiftsberäkning och avgiftsbeslut skickas till dig på den fastställda avgiften.

Anhörig kan hjälpa till med ansökan
Du som anhörig kan företräda en person om det är uppenbart att personen inte längre har förmåga att ta hand om sin ekonomi. Ett annat sätt att hjälpa till är att finnas där vid personens sida som ett tryggt stöd.
Make, maka, sambo eller barn kan använda e-tjänsten. Du som är annan behörig anhörig eller annan ställföreträdare, till exempel god man eller förvaltare, kan inte använda e-tjänsten utan behöver ansöka eller anmäla ändringar med hjälp av en blankett.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa