Ansökan parkeringstillstånd boendekort/nyttokort

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Information om boendekort 

Är du folkbokförd i Vänersborg och registrerad ägare till en personbil kan du ansöka om ett Boendeparkeringskort. Kortet utfärdas på period om 3 eller 12 månader. Har du ett privat leasingavtal med billeasingföretag eller är anställd och använder arbetsgivarens fordon, likställs det som eget innehav av fordon, intyg från arbetsgivaren krävs. Som studerande och boende i Vänersborg med egen bil, men har annan folkbokföringsadress kan du också ansöka, studentintyg krävs. Boendeparkeringskort finns i två utföranden, C för centrum och Y för ytterområde. 

Information om nyttokort

Parkeringstillstånd Nyttokort

Du som äger eller jobbar som hantverkare, näringsidkare och serviceföretag samt personal inom sjuk- och socialvårdande arbeten, har möjlighet att köpa Nyttoparkeringskort av kommunen. Med Nyttokortet kan du med avsteg från gällande bestämmelser också få tillgång att parkera:

  • utmed gator och parkeringar där parkeringsförbud gäller (uppställning får inte ske på last-, taxi-, parkering för rörelsehindrad eller liknande)
  • på tidsreglerad parkering, se Nyttokortskategori.
  • på gågata/gångfartsområde efter det att kontakt tagits med Gatuenheten/Trafik.

I övrigt gäller uppsatta vägmärken och trafikregler. Tillståndet gäller inte på parkeringsplats eller parkeringsförbud i anslutning till den egna verksamheten

Frågor om e-tjänsten

Gatuenheten
0521721000

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa