Anmälan om förhandsbesked

LÄS MER

Förhandsbesked

Ett förhandsbesked söker oftast den som vill bygga på landsbygden. Genom att ansöka om förhandsbesked får du tidigt reda på om det är möjligt att bygga på den plats du tänkt.

Om platsen är lämplig att bygga på får du ett positivt förhandsbesked. Du behöver ändå ansöka om bygglov, det ska du göra inom två år efter att du har fått ett positivt förhandsbesked. Bedöms platsen som olämplig får du ett negativt förhandsbesked.

För mer information, se vår hemsida

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Korrekt dokument
  • Ritningar

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa