Ansökan om bygg-, mark- och rivningslov

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Bygglov

Om du ska bygga nytt, bygga till eller bygga om krävs det vanligtvis bygglov. Bygglov kan även krävas för murar, plank, skyltar, ljusanordningar och andra anläggningar än byggnader.

Tidsbegränsat lov

Ett tidsbegränsat lov kan du söka för en åtgärd som är av tillfällig karaktär och inte uppfyller alla förutsättningar i plan- och bygglagen.

Rivningslov

Om du ska riva en byggnad eller en del av en byggnad krävs det vanligtvis rivningslov. Om byggnaden som du har tänkt riva är placerad på en fastighet utanför detaljplanelagt område krävs det inget rivningslov. Däremot krävs det vanligtvis rivningsanmälan.

Marklov

Om du avsevärt ändrar höjdläget inom en tomt genom schaktning eller fyllning krävs det i de flesta fall marklov.

För mer information, se vår hemsida

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Korrekt dokument
  • Ritningar

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa