Anmälan om värmepumpsanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

 

Anmälan om värmepump

Här kan du göra en anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning enligt 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899). För installation av en värmepump för utvinning av värme i mark, yt- eller grundvatten krävs en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden. Den ska inkomma i god tid, minst 6 veckor innan installationen påbörjas.

Om värmepumpsinstallationen ersätter oljeeldning ska anmälan om att cistern tas ur bruk göras till Miljö och Hälsa. 

Handlingar som du behöver skicka in

  • Situationsplan eller karta som visar byggnader, borrhålets placering, slutplacering av hål vid vinkling, tomtgränser, vattendrag, närliggande vattentäkter och avloppsanläggningar.
  • Kopia av överenskommelse med annan markägare om delar av planerad anläggning läggs på någon annan fastighet än den egna
  • Grannyttrande (grannmedgivande)

För mer information, klicka på länken nedan:
Information installation värmepump

 

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank-ID
  • Situationsplan eller karta som visar byggnader, borrhålets placering, slutplacering av hål vid vinkling, tomtgränser, vattendrag, närliggande vattentäkter och avloppsanläggningar
  • Kopia av överenskommelse med annan markägare om delar av planerad anläggning läggs på någon annan fastighet än den egna
  • Grannyttrande (grannmedgivande)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa