Ansökan om stipendium för vidareutbildning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Stipendier och utbildning

Stipendier ur: A J Landströms donationsstiftelse, August Hedmans stiftelse samt Vänersborgs kommuns samstiftelse nr 2.

Stiftelsens ändamål är att ge bidrag för fortsatt utbildning vid högskola, universitet eller motsvarande utbildning utomlands.

Utdelningsregler

  • För att vara behörig måste den sökande ha gått ur den obligatoriska grundskolan i Vänersborgs kommun.
  • Vidare ska den sökande ha uppnått myndighetsålder.
  • Registreringsbevis/studieintyg från vidare utbildning efter obligatorisk grundskola ska bifogas. För utbildningen ska det finnas behörighetskrav. Därmed är inte folkhögskola en utbildning som berättigar stipendier.
  • Ansökan ska vara Barn- och utbildningsförvaltningen tillhanda före 16 september för utbetalning av stipendier innevarande år.
  • Alla som inkommit med godkända ansökningar delar lika på totalbeloppet

Om du inte har Bank-ID
För dig som inte har e-legitimation kan ansökan göras genom att ta kontakt med barn- och utbildningsförvaltningens myndighetsbrevlåda: barnutbildning@vanersborg.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Registreringsbevis/studieintyg från vidare utbildning efter obligatorisk grundskola (på svenska eller engelska)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa