Ansökan om föreningsbidrag för sociala föreningar

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kriterier för bidrag

 • Ansökan ska lämnas av styrelsen.
 • Föreningens arbete ska vara frivilligt inom Socialnämndens område.
 • Arbetet ska i huvudsak vara förebyggande för barn, ungdom och vuxna.
 • Arbetet ska vara förenligt med Socialnämndens mål och inriktning.
 • Arbetet ska utgöra komplement eller alternativ till Socialnämndens verksamhet.
 • Lokal förening (Vänersborgs kommun ska vara säte för styrelsen, och verksamhetsområde*).
 • Det ska finnas ett post eller bankgironummer.

*Undantag från lokaliseringsprincipen görs för BRIS (Barnens rätt i samhället) då den konkreta nyttan anses vara stor trots att sätet inte är i Vänersborgs kommun.

Följande behövs för e-tjänsten

 • BankID eller Mobilt BankID
 • Beskrivning av arbete och anknytning till socialförvaltningens arbete
 • Planerad verksamhet under året
 • Bilaga: Budget
 • Bilaga: Verksamhetens revisionsberättelse

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa