Lämna medborgarförslag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vad är ett medborgarförslag?

Ett medborgarförslag är ett förbättringsförslag och kan gälla allt som rör kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för. Förslaget får bara innehålla ett ämne. Om du har flera olika ämnen, skriv i så fall flera förslag.

Vill du lämna en synpunkt eller göra en felanmälan ska du inte lämna ett medborgarförslag via den här e-tjänsten. En synpunkt eller felanmälan behandlas inte av kommunfullmäktige, utan når direkt ansvarig enhet för handläggning. Sådana kan framställas via formulär på kommunens hemsida eller genom att mejla kommun@vanersborg.se.

Länk till formulären för synpunkter

Vem kan lämna medborgarförslag?

Alla som är folkbokförda i Vänersborgs kommun har rätt att lämna in medborgarförslag. Det gäller även personer som inte fått kommunal rösträtt, till exempel barn, ungdomar och nyanlända. Medborgarförslag kan inte lämnas av föreningar, råd, sammanslutningar eller organisationer.

Innan du skickar in

  • Innan du börjar skriva på ditt medborgarförslag är det ett bra tips att ta reda på bakgrundsfakta genom att kontakta kommunen på kommun@vanersborg.se. Det kan leda till att förslaget kan formuleras tydligare eller så visar det sig att kommunen redan planerar genomföra det som var tänkt att bli ett medborgarförslag.
  • Ditt medborgarförslag ska röra kommunens verksamhet och inte vara diskriminerande, odemokratiskt eller strida mot lag. Ditt förslag får inte heller röra enskilda personer eller myndighetsutövning.
  • Du måste inte skriva ditt medborgarförslag på ett särskilt sätt men det ska tydligt kunna utläsas vad du vill att kommunen ska besluta att göra. En längre beskrivning eller motivering avslutas lämpligtvis med det du vill ska beslutas.
  • För att lämna ett medborgarförslag i e-tjänsten, så behöver ni underteckna förslaget via BankID och ange kontaktuppgifter i e-tjänsten. Endast namn publiceras vid hantering av medborgarförslaget.

Läs mer om medborgarförslag här

 

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa