Lämna medborgarförslag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som är ledamot i kommunfullmäktige i Vänersborgs kommun lämna in en motion, medborgarförslag eller fråga till kommunfullmäktige. Är du ersättare i kommunfullmäktige kan du lämna motion, medborgarförslag eller fråga vid sammanträde då du tjänstgör. 

Medborgarförslag

Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i kommunfullmäktige (medborgarförslag), även barn och ungdomar.

För att lämna ett medborgarförslag i e-tjänsten, så behöver ni underteckna förslaget via BankID och ange kontaktuppgifter i e-tjänsten. Endast namn publiceras vid hantering av medborgarförslaget.

Ett medborgarförslag:

  •  får inte ta upp ämnen av olika slag
  •  ska vara ett konkret förslag som kommunfullmäktige ska ta ställning till.

Läs mer om medborgarförslag här

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa