Ansökan om driftbidrag för enskild väghållning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kommunalt driftsbidrag

I Vänersborgs kommun kan du söka årligt driftbidrag. För att få bidrag måste du ansöka varje år före den 31 oktober.

Bidrag beviljas för enskild väg, som är utfartsväg från fastighet där person är bosatt. Vägen skall vara minst 200 meter lång och underhållas så att vägen är normalt körbar för personbil under hela året. Väghållare som erhåller årligt driftbidrag till enskild väg får inte utan Samhällsbyggnadsnämndens medgivande stänga av vägen för trafik.

Första gången du söker ska du skicka med en karta som visar vägens sträckning som ansökan gäller.

Statskommunalt driftsbidrag

För att få kommunens bidragsdel måste du ansöka varje år före den 31 oktober.

Enskilda vägar som erhåller årligt driftbidrag från Trafikverket får också en bidragsdel från kommunen (statskommunala enskilda vägar). Bidragets storlek baseras på en procentsats enligt vägkategori och en av Trafikverket bestämd årlig driftkostnad.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa