Uppehåll av renhållning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du anmäla uppehåll av renhållning. 

För sophämtning intygas att fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid av minst tre månader för permanent bostad. För fritidshus gäller att fastigheten inte nyttjas under hela hämtningsperioden 1 maj - 30 september. För slamsugning gäller att fastigheten inte nyttjas ett år från senaste tömning. Ansökan skall vara kommunen tillhanda senast två veckor före avsedd uppehållsperiod 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Ansökan måste skickas in av fastighetsägaren

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa