Anmälan om olovlig åtgärd inom strandskydd

LÄS MER

Här anmäler du om du misstänker att en byggnad eller åtgärd har utförts utan lov inom strandskyddat område.

Du kan välja att göra din anmälan anonym, utan att ange ditt namn och dina kontaktuppgifter, men då kan vi inte återkomma till dig med svar.

För mer information, se vår hemsida

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa