Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Bostadsanpassningsbidrag beviljas personer med funktionshinder för att ge dem möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. I denna e-tjänst kan du söka om bostadsanpassningsbidrag samt reperationsbidrag. 

Kommunen ansvarar för att handlägga och fatta beslut i ärende om bostadsanpassningsbidrag enligt lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa