Ansökan om att bli familjehem (BRA-FAM ansökan)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Detta BRA-FAM instrument har konstruerats med utgångspunkt från vad forskning och praktik visar är viktigt för familjehemsvården. Den 1:a delen av formuläret innehåller frågor om dig, om din familjesituation, om din nuvarande boendesituation och boendemiljö. Den 2:a delen berör din psykisk hälsa och eventuella problem som till exempel kriminalitet, missbruk och våld. Den 3:e delen handlar om skäl och inställning till att vilja bli familjehem och frågor om kontaktnät, regler och vägledning och gränssättning. Den 4:e och 5:e delen av formuläret innehåller frågor som är direkt relaterade till uppdraget. Dessa frågor förutsätter att du tänker dig in i rollen som familjehemsförälder.

Frågorna ger dig en inblick i vad som förväntas av dig som familjehemsförälder, samtidigt som det ger familjehemutredaren en möjlighet att lära känna dig bättre. Det är viktigt att du besvarar samtliga frågor i BRA-FAM formuläret. Om du är osäker, fyll i det du tror och/eller kontakta en familjehemsutredare. 

Frågor om e-tjänsten

Familjerätten
social@vanersborg.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Att du enskilt fyller i blanketten
  • Signera din ansökan med hjälp av bank-id

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa