Ansökan om parkeringstillstånd rörelsehindrade

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vem kan få parkeringstillstånd för rörelsehindrad?

 • En person som är gravt rörelsehindrad med utpräglade gångsvårigheter det vill säga, har stora svårigheter att förflytta sig till fots högst ca 100m, kan beviljas parkeringstillstånd.
 • För en rörelsehindrad person, som inte kör bil själv, utfärdas tillstånd bara i undantagsfall, t ex vid balansrubbningar och yrsel av allvarligt slag.
 • I normalfallet anses föraren av ett fordon kunna lämna en rörelsehindrad passagerare i närheten av målpunkten och därefter parkera bilen enligt vanliga regler.
 • Möjligheten att stanna och parkera vid transport av sjuka eller rörelsehindrade regleras särskilt i 11 kap. 5§ trafikförordningen.

Exempel på när parkeringstillstånd inte beviljas

 • En blind person, som inte har något rörelsehinder, kan normalt inte få ett tillstånd.
 • Rullstolsburen person som inte är bilförare beviljas inte Parkeringstillstånd, (om inte behov av förarens hjälp och stöd utanför fordonet föreligger, enligt reglerna ovan).
 • Svårigheter att bära är inte ensamt tillräcklig grund för tillstånd.
 • Mag- och tarmproblem, t ex tarminfektion eller inkontinens, då en person akut kan behöva uppsöka toalett, anses inte vara tillräckligt skäl för tillstånd.
 • Svårigheter att ta sig i och ur en bil är inte grund för tillstånd.
 • Amputerat ben utgör inte grund för tillstånd.
 • Psykiska funktionshinder – regelbundet hjälpbehov men inte rörelsehindrad

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa