Begäran om utskick av allmänna handlingar (Miljö- och byggnadsförvaltningen)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Begärans utformning 

När du begär allmänna handlingar, var så specifik som möjligt i din begäran för att vi snabbare ska kunna hjälpa dig. Det underlättar särskilt om du kan specificera vilken fastighet det avser, vilken verksamhet, vad det är du letar efter för underlag i handlingar, ärenden osv.

Exempel på beskrivning

Vill ha uppgifter om senaste radonmätningen på fastighet Radongatan 1, med fastighetsbeteckning Radon 1:1.

Vill ha uppgifter om befintliga bygglovshandlingar på fastigheten Bygglovsgatan 1, med fastighetsbeteckning Bygglov 1:1

 

Allmänna handlingar 

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten, du och andra, har rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter.  Läs mer om rätten att ta del av allmänna handlingar på kommunens hemsida: Allmänna handlingar, diarium och arkiv | Vänersborgs kommun (vanersborg.se)

Avgift för utlämnande 

Kommunen har under vissa förutsättningar rätt att ta ut avgifter för utlämnande av allmänna handlingar. 

I de fall utlämnandet innebär en avgift, kommer en handläggare kontakta dig för att upplysa dig om kostnaden. Du har möjlighet att acceptera kostnaden eller avstå att ta del av handlingar. 

Läs mer om avgifter för utlämnande av allmänna handlingar på kommunens hemsida, se dokument Allmänna handlingar- avgifter för utlämnande 

Anonymitet

När du använder denna E-tjänst kan du inte vara anonym, vill du vara anonym kan du besöka vår reception eller kontaktar du Miljö- och byggnadsförvaltningen på telefon, se kontaktuppgifter nedan. 

 

Kontakt till Miljö- & byggnadsförvaltningen

Miljö & hälsa 0521-72 12 72
Byggnad 0521-72 13 13

Södergatan 16 Vänersborg, se öppettider på vår hemsida

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa