E-tjänst för barnomsorg

LÄS MER

Vänersborgs kommun tillhandahåller service via e-tjänst till föräldrar som vill söka kommunal barnomsorg samt vill göra sitt skolval till förskoleklass eller årskurs 7 under skolvalsperioden..

Här kan alla ärenden som rör barnomsorg och skolval utföras (genom att klicka på Starta e-tjänsten):

  • Ansökan om ny och omplacering av barnomsorg  
  • Svar om ansökan om barnomsorg
  • Registrera inkomstuppgifter  
  • Uppsägning av barnomsorg
  • Söka skola

Om du inte har Bank-ID
För dig som inte har e-legitimation kan du maila in ditt ärende till barnomsorg@vanersborg.se

Personuppgiftsansvarig

Barn och utbildningsförvaltningen
Barnutbildning@vanersborg.se