Entreprenörsrapport för enskild avloppsanläggning

LÄS MER

Inledning (förstasidan innan man startar e-tjänsten eller laddar ner blankett):

Efter att avloppsanläggningen har blivit anlagd och driftsatt ska en entreprenörsrapport och fotografier skickas in till Miljö- och byggnadsförvaltningen. Det kan vara fördelaktigt om den som anlagt avloppsanläggningen fyller i entreprenörsrapporten och bifogar fotografierna i e-tjänsten för den nya avloppsanläggningen.

Fotografierna ska vara tydliga och visa på hur avloppsanläggningen är anlagd. Fotografier och entreprenörsrapporten är ett bra sätt att kunna visa avloppsanläggningens utformning och om avloppsanläggningen följer tillståndet eller annat beslut som Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tagit fram.

Vad händer efter att entreprenörsrapporten och fotografier skickas in?

  1. Dokumentationen granskas
  2. Ett utlåtande tas fram och kallas för ?Svar på entreprenörsrapport?
  3. Svaret på entreprenörsrapporten beskriver bland annat om avvikelser och fel har noterats eller om avloppsanläggningen för stunden är utan anmärkning.
  4. Miljö- och byggnadsförvaltningen meddelar Kretslopp och Vatten om den nya avloppsanläggningen eller ändring av befintlig avloppsanläggning. Kretslopp och Vatten ser till att det finns ett slamtömningsabonnemang om avloppsanläggningen ska slamtömmas och ett abonnemang för tömning av material till fosforfilter.
  5. Ärendet avslutas om inga avvikelser för avloppsanläggningen uppkommer.
  6. Om avvikelser uppkommer, kan ett nytt ärende upprättas där man granskar avvikelserna och felen Ett sådant ärende handläggs efter behov och nödvändighet.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa