Anmälan om återvinning av avfall för anläggningsändamål

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera.

När du använder denna tjänst lämnar du plattformen och du kan tyvärr inte följa ditt ärende via Mina sidor. Vi arbetar för att på sikt även få in denna typ av ärende under Mina sidor.

Bedömning av anmälan enligt 29 kap. 35 § miljöprövningsförordningen (2013:251)

Tillsynsmyndigheten gör en bedömning utifrån avfallets föroreningsgrad, den berörda platsens känslighet och skyddsvärde. Anmälans omfattning och detaljeringsgrad ska stå i proportion till anläggningens storlek och potentiella miljörisk. Vissa uppgifter kanske inte är relevanta i alla situationer alternativt kan ytterligare uppgifter komma att efterfrågas för bedömningen av anmälan. Om efterfrågade uppgifter inte anges ska detta motiveras tydligt.

Frågor om e-tjänsten

Miljö och byggnadsförvaltningen
miljo@vanersborg.se