Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du vill starta en livsmedelsverksamhet i Vänersborgs kommun behöver du anmäla detta till Miljö- och byggförvaltningen innan uppstart. Att starta en livsmedelsverksamhet utan föregående registrering är förbundet med sanktionsavgift. En verksamhet får påbörjas 14 dagar efter att denna anmälan kommit in till kontrollmyndigheten.

Observera att bygglov krävs för vissa åtgärder, t.ex. vid nybyggnation, tillbyggnad, ändrad användning av lokal, uppförande av skyltar, plan och parkeringsplatser. För vidare information samt ansökningsblankett, kontakta kommunens bygglovshandläggare.

Säljer verksamheten tobak och/eller folköl krävs en separat anmälan. 

Om du har problem med med e-tjänsten kan du kontakta våra livsmedelsinspektörer så skickar de ut blanketter istället.

Avgift

Miljö- och byggförvaltningen tar ut en avgift motsvarande 1 timmes handläggning för registreringen. Det är en administrativ avgift för handläggning av ärendet och den ska betalas även om verksamheten av någon anledning inte blir av.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa