Ansökan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst är gemensam för bygglovsenhetens Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd och Kretslopp & Vattens Begäran om anslutning till Vänersborg kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar.

För Anmälan, ej bygglovspliktig åtgärd behöver du bifoga en ritning/situationsplan med uppgift om den privata servisledningens placering, samt om du ansluter till trycksatt spillvattenledning, förslag på placering av LTA-pumpbrunnen på ritningen. Du skall även bifoga en kontrollplan. För frågor kontakta bygglovsenheten under deras besöks- och telefontider, enligt kontaktuppgifter nedan.

Vid inkommen begäran om anslutning till kommunalt vatten, spillvatten eller dagvatten, så tar Kretslopp & Vatten kontakt för att diskutera lämplig placering av förbindelsepunkt, om det i dagsläget inte finns en avsatt. När förbindelsepunkten är utförd så förmedlas förbindelsepunktens läge officiellt av Kretslopp & Vatten tillsammans med att anläggningsavgiften debiteras. Anläggningsavgiften beräknas på då gällande VA-taxa.

Vid frågor kontakt Kretslopp & Vatten enligt kontaktuppgifter nedan.

På kommunens hemsida hittar du information om hur vi hanterar dina personuppgifter.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa