Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 38 § Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899)

LÄS MER

Klicka på "Hämta blankett" för att ladda ner blanketten.

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Miljo@vanersborg.se