Begäran om anslutning till Vänersborgs kommuns allmänna VA-anläggning

LÄS MER

Här finns blanketter för:

  • Begäran om anslutning till Vänersborgs kommuns allmänna VA-anläggning för Övrig bostadsfastighet och Annan fastighet
  • Begäran om anslutning till Vänersborgs kommuns allmänna VA-anläggning för Småhusfastighet

Klicka på "Hämta blanketter" för att hitta och ladda ner blanketterna.

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Miljo@vanersborg.se