Ansökan om tillstånd för sotning

LÄS MER

Ansökan om att få utföra rengöring (sotning) i eldstad och rökkanal enligt lag om skydd mot olyckor (2003:778). Se även myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.
 

Frågor om e-tjänsten

Miljö och byggnadsförvaltningen
byggnad@vanersborg.se