Ansökan om begravningsplats för smådjur

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Regler och föreskrifter för begravningsplatsen

Observera att all jordfästning utförs i kommunens regi och utförs vardagar från april till 1 november då jorden är tjälfri.
All jordfästning sker minst 1 meter under markytan. Utmärkningen av gravplatsen med nummerskylt utförs av kommunen.
Djur över 6 kilo ska kremeras.
Används omslutning av djuret ska det vara av lätt nedbrytbart material.
Fram till jordfästningen förvaras djuret av djurägaren.

För att få nyttja begravningsplatsen ska du vara bosatt i Vänersborgs kommun. 
Ett avtal ska tecknas mellan dig och kommunen. Avtalet gäller i fem år och kan förlängas med fem år åt gången. Tjänsten är avgiftsbelagd.
Gravplatsen är 80 x 80 cm och sköts av innehavaren. Samtliga privata ägodelar tas bort av gravplatsinnehavaren vid avtalets utgång.

Frågor om e-tjänsten

Gatuenheten
0521721000

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank-ID
  • Bosatt i Vänersborgs kommun

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa