Information om Cistern

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt miljöbalken och NFS 2021:10. Enligt Skyddsföreskrifter för vattenskyddsområden.

Gäller information om installation av cistern med volym på över 1 m3 avsedd för brandfarliga vätskor eller spillolja. Gäller ansökan om hantering av petroleumprodukter, brandfarliga vätskor, spillolja eller miljö- och hälsofarliga produkter inom vattenskyddsområde.

Informationen ska skickas in senast fyra veckor innan installation.

Avgift tas ut för handläggning enligt kommunfullmäktige fastställd taxa, ?Taxa enligt miljöbalken?. Taxan finns på kommunens hemsida.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa