Ansökan om stöd för personer med funktionsnedsättning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här ansöker du om bistånd enligt SoL (Socialtjänstlagen)  i form av till exempel hemtjänst, boendestöd, matdistribution, trygghetslarm, anhörigstöd eller särskilt boende etc.

Här begär du insatser enligt LSS  (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

För att beviljas insatser enligt denna lag ska den sökande bedömas tillhöra någon av lagens personkrets och behovet ska inte vara tillgodosett på annat sätt. 

LSS gäller för personer med
- utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
- betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder 
- andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank-id

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa