Barn och unga - Anmälan om oro för barn och unga

LÄS MER

Här kan du göra en anmälan om du misstänker att ett barn 0-20 år som är folkbokförd i Vänersborgs kommun far illa. Du kan använda e-tjänsten både som privatperson och i tjänsten med anmälningsskyldighet. E-tjänsten kräver inte att du loggar in med e-legitimation eller bank-id och du kan som privatperson göra anmälan anonymt.

Du har möjlighet att bifoga dokument eller bilder till din orosanmälan.

Efter din anmälan så gör socialsekreterare en förhandsbedömning avseende barnets situation och tar ställning till om förhållandena ska utredas eller inte. Socialsekreterare kommer att kontakta barnet och dess vårdnadshavare och delge innehållet i anmälan.

Socialtjänsten har sekretess och detta innebär, med några få undantag, att inte någon information får lämnas ut till någon utomstående utan att det finns ett samtycke/sekretesslättnad.

Om du önskar information och/eller vägledning kan du kontakta Barn- och ungdomsenhetens mottagningsteam på telefon 0521-72 19 90.  

Anmälan kommer att hanteras under kontorstid vardagar 8:00-16:30, senast nästkommande vardag vid röda dagar. Vid akut situation kontakta 112.