Barn och unga - Ansökan om stöd för barn och unga

LÄS MER

Här kan du ansöka om stöd till barn eller ungdom. För att göra en ansökan måste du vara vårdnadshavare till den som ansökan avser. Om personen som ansökan avser är över 15 år måste den unge samtycka till att du ansöker om stöd. Om det finns ytterligare vårdnadshavare måste även den andra vårdnadshavaren samtycka till att du ansöker om stöd. Om du är en ungdom över 15 år så kan du själv göra en ansökan om stöd.

Vid en ansökan så inleds en utredning enligt SoL (socialtjänstlagen) och en socialakt kommer att upprättas. Utredningen genomförs av socialsekreterare och under utredningstiden kommer samtal/möten att bokas in med er familj och en utredningsplan kommer att presenteras. Utredningstiden är individuell och varierar i längd, men får som längst pågå i fyra månader. Utredningen kommer att avslutas genom ett beslut och samtal kring detta kommer att föras i slutfasen av utredningsarbetet.

Om du är osäker på hur ansökan ska fyllas i är du välkommen att kontakta Barn- och ungdomsenhetens mottagningsteam på telefon 0521-72 19 90.