Vuxen - Ansökan om stöd missbruk/beroende och våld i nära relation

LÄS MER

Här kan du ansöka om stöd för missbruk/beroende eller om du är våldsutsatt och/eller utsätter en närstående för våld. 

När du ansöker inleds en utredning enligt SoL (socialtjänstlagen) och en socialakt kommer att upprättas. Utredningen genomförs av socialsekreterare och under utredningstiden kommer flera samtal/möten att bokas in regelbundet med dig och en utredningsplan kommer att presenteras. Utredningstiden är individuell och varierar i längd. Utredningen kommer att avslutas genom ett beslut och samtal kring detta kommer att föras i slutfasen av utredningsarbetet.

Om du önskar information och vägledning kan du kontakta Vuxenenhetens mottagningsfunktion (0521-72 17 05) och prata med en socialsekreterare eller kontakta Vuxenenhetens öppenvård (0521-72 16 04)  och prata med en behandlingssekreterare.