Anmälan utökad eller förändrad verksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst ska företag verksamma inom enskild pedagogisk omsorg anmäla nya dagbarnvårdare och andra förändringar i verksamheten. Innan nya dagbarnvårdare startar upp verksamhet ska anmälan ha gjorts i denna e-tjänst, alla bilagor ska följa med anmälan och frågorna ska besvaras.

Hämta företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och
Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan  Så här hämtas företagsuppgifter.

 

Frågor om e-tjänsten

Barn -och utbildningsförvaltningen
barnutbildning@vanersborg.se
0521-721000

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsförvaltningen
Barnutbildning@vanersborg.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Organisationsnummer
  • * Betyder att fältet är obligatoriskt att fylla i

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa