Familjerådgivning med tidbokning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Alla människor kan få problem i sina nära relationer i något skede av livet.

Familjerådgivningen är till för vuxna som har problem i par- eller familjerelationer.

Så här kan det vara

  • Det är svårt att prata med varandra
  • Ni tycker att ni grälar för ofta eller att relationen har tystnad
  • Känslorna har förändrats
  • Någon av er har träffat en annan
  • Ni funderar på att separera
  • Svårigheter i ert sexuella samliv
  • Det är svårt att komma överens i övriga familjerelationer        

Familjerådgivningen arbetar under speciellt sträng sekretess, för inga journaler eller register och har heller ingen uppgiftsutlämning. Om ni vill, kan ni vara anonyma.

Åsa Wireby och Ann-Chatrine Andersson.

Vi som arbetar på familjerådgivningen är socionomer med vidareutbildning i psykoterapi och sexologi.

Besöksavgiften är 100 kr/gång de första fem besöken, därefter kostnadsfritt inom pågående behandling.

Mer information om familjerådgivningen hittar du här

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank-id

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa