Ansökan om startbidrag

LÄS MER

När en ny förening bildas har denna möjlighet att söka startbidrag vars särskilda uppgift är att främja start av nya föreningar. Startbidraget kan sökas av alla föreningar som är hemmahörande i Vänersborgs kommun och en ny förening ska ha som mål att bedriva utåtriktad verksamhet i Vänersborgs kommun. Bidraget kan endast sökas en gång och då under föreningens första verksamhetsår. Från och med verksamhetsår två har föreningen istället möjlighet att ansöka om grundbidrag.

Ansökan om bidrag görs via formuläret nedan och kan sökas när som helst under året. Till ansökan skall justerat årsmötesprotokoll och ekonomisk redovisning bifogas. OBS: Endast digitala ansökningar handläggs.