Avfallshanteringsplan för fritidsbåthamnar

LÄS MER

Avfallshanteringsplan för fritidsbåthamn

Från och med 1 maj 2023 gäller en ny föreskrift om avfallshantering i fritidsbåtshamnar (TSFS 2023:12). Enligt föreskriften ska fritidsbåthamnar skicka in en avfallshanteringsplan till kommunen för godkännande. I föreskriften (TSFS 2023:12) finns beskrivet vad som ska ingå i en avfallhanteringsplan.

Revidering av plan

Avfallshanteringsplanen ska revideras och godkännas på nytt minst var femte år eller så snart behovet av att lämna avfall till fritidsbåthamnen väsentligen förändras. Vid revidering ska planen lämnas till kommunen minst tre månader innan föregående plan löper ut.

Lämna in avfallshanteringsplan

Om ni vill använda en blankett för er plan så finns en sådan att hämta/ladda ner till höger.

Ni kan skicka in er avfallshanteringsplan till;

miljo@vanersborg.se

eller

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Sundsgatan 29
462 85 Vänersborg

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Miljo@vanersborg.se