Ansökan om Evenemangs- och marknadsföringsbidrag eller sponsring

LÄS MER

Som evenemangsarrangör i Vänersborgs kommun kan du få hjälp och stöd för ett evenemang som bidrar till att stärka Vänersborg som varumärke.

Som evenemangsarrangör i Vänersborgs kommun kan du få hjälp och stöd för ett evenemang som stärker Vänersborg som varumärke, boendekommun eller som arbetsgivare.

Evenemangs- och marknadsföringsbidrag

Kommunstyrelsen lämnar bidrag i form av evenemangs- och marknadsföringsbidrag. Utgångspunkten är att stärka Vänersborg som varumärke, boendekommun eller som arbetsgivare.

Med evenemangsbidrag avses ett bidrag för att stödja förening eller annan bidragsberättigad association med planering, marknadsföring och genomförande av ett evenemang som riktar sig till en bredare allmänhet.

Med marknadsföringsbidrag avses ett bidrag där mottagaren inom ramen för ett evenemang eller aktivitet ger kommunen exponering eller annan form av marknadsföring i utbyte. En avgörande skillnad mellan sponsring, som sker på affärsmässiga grunder, och marknadsföringsbidrag är att i det senare fallet är prestationerna inte ekonomiskt jämbördiga.

Sponsring utgör ett samarbete på affärsmässiga grunder till ömsesidig nytta, där sponsorn lämnar ersättning och sponsormottagaren tillhandahåller exponering som motprestation. Syftet med sponsring ska vara att exponera och sprida kunskap om Vänersborgs kommun och dess verksamhet.

Ansökan
Ansökan behandlas av Kommunstyrelsen, Vänersborgs kommun.

Kontakt
Näringslivsavdelningen: naringsliv@vanersborg.se

Stefan Leijon
0521-72 14 35
stefan.leijon@vanersborg.se

Sandra Björkstrand
0521-72 24 61
sandra.bjorkstrand@vanersborg.se

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa