Ansökan om skolskjuts 24/25

LÄS MER

Elever i förskoleklass, grundskola eller anpassad grundskola har rätt till kostnadsfri skolskjuts om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. När en elev ansöker om skolskjuts ska alla dessa förutsättningar prövas individuellt i det enskilda fallet.

För dig med skyddad id som vill ansöka om skolskjuts, ta kontakt med skolskjutssamordnare via telefon.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa