Ansökan om modersmålsundervisning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Information om modersmålsundervisning i grundskolan

Modersmål är ett mångtydigt begrepp. Vanligtvis menar man det första språk som lärs och talas dagligen i hemmet. Rätten till modersmålsundervisning är reglerad i skollag och skolförordning.

Modersmålet har stor betydelse för barns språk, personlighets- och tankeutveckling.

Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska och andra språk.

Modersmålsundervisning är ett frivilligt ämne med egen kursplan och betygsätts som andra ämnen utifrån de kriterier som gäller för ämnet.

Detta gäller: Skollag (2010:800 10 kap 7§) Skolförordning (2011:185 5 kap. 7-10 §)

 • En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om;
  • Språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och
  • Eleven har grundläggande kunskaper i språket
 • Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk (finska, romani chib, jiddisch, meänkieli och samiska) ska erbjudas
  • även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och
  • även om färre än fem elever har ansökt om modersmålsundervisning
 • Elev som är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska och har grundläggande kunskaper i språket ska erbjudas modersmålsundervisning även om språket inte är dagligt umgängesspråk i hemmet.
 • Minst fem elever som önskar undervisning i samma modersmål krävs inom kommunen för att undervisningen skall organiseras och under förutsättning att lämplig lärare kan anställas. Modersmålsundervisningen startar i anslutning till terminsstart.
 • Modersmålsundervisning får inte omfatta mer än ett språk för en elev men romsk elev som kommer från utlandet får ges modersmålsundervisning i två språk, om det finns sär-skilda skäl.
 • Modersmål kan anordnas som språkval, elevens val, inom ramen för skolans val eller utanför timplanebunden tid.
 • Anmälan är bindande. Närvaro gäller som vid övrig undervisning i skolan.
 • Önskemål om deltagande i modersmålsundervisningen skall lämnas underskriven av vårdnadshavarna till rektor senast 30 april inför kommande läsår.
 • De elever som redan deltar i modersmålsundervisning förväntas delta fortsättningsvis.
 • Vill eleven avsluta modersmålsundervisningen fyller vårdnadshavare i e-tjänsten https://minasidor.vanersborg.se/buf54.

Om du har skyddad identitet
Personer med skyddad identitet kan ansöka om modersmålsundervisning via telefon (0521-722575)

Om du inte har Bank-ID
För dig som inte har e-legitimation kan ansöka om modersmålsundervisning via e-post (bjarne.
strom@vanersborg.se)

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa