Intresseanmälan till stödgrupper eller råd och stödsamtal

LÄS MER

Vi på Familjens hus möter och ger stöd till familjer, barn och ungdomar i åldern 0-20 år som har behov av stöd till förändring i sin familj eller sin livssituation. Stöd kan ges på olika sätt både individuellt, till en hel familj eller i grupp.

Kaktusen Vänersborg

Är en stödgrupp för barn och ungdomar som växer/växt upp i en familj med känslomässiga sjukdomar. Med känslomässig sjukdom menar vi beroendeproblematik, psykisk ohälsa och våld. Det är vanligt att barn som lever med dessa problem tar på sig skuld för vad som händer i familjen och tror att de är ensamma om sina upplevelser. I gruppen lär sig barn genom lek och övningar att hantera känslor, behov och motgångar samt stärka sin självkänsla. Stödgruppen riktar sig till barn från 7 år och uppåt och vi delar in dom i grupper utifrån deras ålder på ett lämpligt sätt. Vi träffas en gång i veckan under ca 16 veckor.

 

Skilda Världar

Är en stödgrupp som vänder sig till barn i åldrarna 7-12 år. Programmet är utformat av BRIS och i denna grupp, på max 6 barn, får barnen ett alldeles eget utrymme tillsammans med andra barn som också har skilda/separerade föräldrar att få dela tankar, känslor och upplevelser om föräldrars skilsmässa och de förändringar som det har inneburit för barnet. Gruppen kan då bidra till ett lärande om bland annat kan minska ensamheten, stärka självkänslan och inge hopp.

 

Bråk mellan föräldrar och barn är helt naturligt, men mycket bråk kan leda till en negativ spiral som är svår att ta sig ur. I en Kometgrupp får du lära dig nya sätt att samspela med ditt barn, för en bättre relation och kommunikation med mindre bråk.

Komet är ett föräldrastödsprogram för att förbättra kommunikationen i familjer och för föräldrar som önskar hantera bråk och konflikter på ett mer framgångsrikt sätt. Grupper finns för föräldrar till barn i åldern 3-11 år och för föräldrar till barn i åldern 12-18 år.

Träffarna är kostnadsfria, kräver föranmälan och leds av utbildade gruppledare.

Komet är utvecklat av Stockholms stad. 

Barn i föräldrars fokus- BIFF 

Är en stödgrupp för föräldrar som separerat där föräldrar får kunskap om hur barn påverkas och kan reagera vid föräldrarnas separation. Som förälder får man också möjlighet att reflektera och diskutera kring egen situation. Syftet med gruppen är att flytta fokus från konflikten till barnets situation och arbeta med frågan vad man som förälder kan göra för att underlätta för sitt barn. Föräldrarna går i separata grupper och man träffas vid tre tillfällen.

En träff per vecka under tre veckor, tre tillfällen per grupp.

Råd och stödsamtal

Råd och stöd till dig som bor i Vänersborgs kommun. Vi erbjuder tre samtal kostnadsfritt till dig som behöver stöd i din roll som förälder eller till er som familj.

Frågor om e-tjänsten

Familjenshus
Familjenshus@vanersborg.se
0521-721000
vanersborg.se

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsförvaltningen
Barnutbildning@vanersborg.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa