Anmälan/ansökan om eget omhändertagande av fosforfilter, latrin, fekalier, slam samt övriga fraktioner från enskild avloppsanläggning

LÄS MER

Anmälan/ansökan om eget omhändertagande av fosforfilter, latrin, fekalier, slam samt övriga fraktioner från enskild avloppsanläggning samt dispens från kommunens hämtningsskyldighet av slam från slamavskiljare enligt 25 och 32 §§ i Föreskrifter om avfallshantering för Vänersborgs kommun

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa