Ansökan om trädfällning

LÄS MER

Om du har önskemål nedtagning av träd som står på kommunägd mark ber vi dig att fylla i ansökan. Bedömning görs utifrån kriterier: Trädets betydelse för området som helhet, kondition, ekologiska och estetiska värden. Generellt sker ingen trädfällning på grund av utsikt eller sol. Behandling av inkommande ansökningar samordnas och sker vid ett par tillfällen per år. Träd på kommunal mark som inte är park- eller naturmark handläggs av Fastighetsenheten.

Observera att vi i vissa fall lämnar kvar delar trädet på lämplig plats för att bidra till biologisk mångfald.

I akutfall dagtid, om ett träd fallit eller utgör en direkt säkerhetsrisk ber vi dig kontakta:
Gatuenheten på telefon: 0521 -72 10 00.

Om du inte har Bank-ID
För dig som inte har e-legitimation kan du maila in ditt ärende till barnomsorg@vanersborg.se

Personuppgiftsansvarig

Gatuenheten