Ansökan om avtalsanslutning till Vänersborgs kommuns allmänna VA-anläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vid inkommen ansökan om anslutning till kommunala vattentjänster utanför verksamhetsområdet utav enskild fastighetsägare eller gemensam ansökan kommer ett avgiftsuttag om 1 000 kr inklusive moms att faktureras. Avgiftsuttag sker även om anslutning nekas.

Efter utredning besvaras ansökan av huvudmannen med information om föreslagen förbindelsepunkt, kostnadsberäkning för avgiftsuttag samt bifogat en beställningsblankett för utförande av förbindelsepunkt. Vid gemensam anslutning skall förrättning av gemensamhetsanläggning och skapande av samfällighetsförening skall ha vunnit laga kraft innan beställningsblankett kan skickas in.

De allmänna bestämmelserna skall följas och gäller för alla anslutande.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa