Ansökan om ny enskild verksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Mer information
Den som vill starta enskild verksamhet ska ansöka om ett godkännande hos kommunen där verksamheten ska bedrivas. Verksamheten kan bedrivas som förskola, fritidshem eller som pedagogisk omsorg. Kommunen ska ge ett godkännande om verksamheten uppfyller de krav på kvalitet och säkerhet som ställs på motsvarande offentlig verksamhet. Kommunen ska ge bidrag till godkänd verksamhet.

Förskoleverksamheten avser barn som inte går i skolan och kan bedrivas i form av förskola eller pedagogisk omsorg (familjedaghem). Skolbarnsomsorgen avser barn till och med tretton år som går i skolan och kan bedrivas i form av fritidshem eller pedagogisk omsorg (familjedaghem).

Vem kan driva enskild verksamhet

Föräldrakooperativ
En sammanslutning av föräldrar som gemensamt tar ansvar för omsorgen av sina egna och/eller andras barn.  

Personalkooperativ
Personalen som arbetar i verksamheten äger och driver förskolan, fritidshemmet eller den pedagogiska omsorgen.   

Ideell organisation
Verksamheten bedrivs av en etablerad ideell organisation som har exempelvis facklig, politisk, religiös, idrottslig eller kulturell verksamhet.  

Andra organisationsformer
Verksamheten bedrivs exempelvis som enskild firma, handelsbolag eller aktiebolag.  Beroende på vilken form du väljer att organisera din verksamhet på finns olika regler för skatt mm. Tänk på att du behöver F-skattsedel.

Hämta företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och
Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan  Så här hämtas företagsuppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Organisationsnummer
  • * Betyder att fältet är obligatoriskt att fylla i

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa