Tillsynsenkät för enskilt avlopp

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna enkät fungerar som ett underlag vid Miljö- och byggnadsförvaltningens arbete med tillsyn av enskilda avloppsanläggningar. Informationen du som fastighetsägare skickar in används för att bedöma om din avloppsanläggning uppfyller de krav som ställs på en enskild anläggning.

För att du ska kunna skicka in enkäten krävs följande:

  • Att du fyller i alla fält som är rödmarkerade.
  • För en snabbare handläggning ser vi gärna att ni godkänner att kommunikation framöver kan ske genom epost. 

Observera att det är den fastighetsägare som skickar in enkäten som är ansvarig för att informera eventuellt övriga fastighetsägare.

Dessutom krävs det att du godkänner att Miljö- och byggnadsförvaltningen på Vänersbrogs kommun använder de personuppgifter som du uppger i enkäten som namn, adress, personnummer, telefonnummer samt e-postadress samt information kring din avloppsanläggning. Mer information om hur Vänersborgs kommun hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du har som registrerad finns på kommunens hemsida www.vanersborg.se/personuppgifter.

Information om förenklad delgivning 

Så här kan vi skicka brev till dig med förenklad delgivning 
Denna information beskriver hur miljö- och byggnadsförvaltningen använder så kallad förenklad delgivning för att skicka handlingar som du ska ta del av (att du ska delges). Handlingar kan skickas till dig med 
förenklad delgivning så länge som ärendet pågår. Att vara delgiven betyder att man anses ha tagit emot en handling.

Förvaltningen skickar två brev.
• För att vara säker på att du får handlingen som du ska ta del av skickar vi två brev till dig. Breven skickas till din senast kända adress (det kan vara din e-postadress om du har lämnat den till förvaltningen). Om breven kommer i retur till oss skickas de till din folkbokföringsadress, om den inte redan har använts. 
• Det första brevet innehåller handlingen (beslutet) som du ska delges.
• Nästa arbetsdag skickas ett kontrollmeddelande till dig om att det första brevet har skickats. Om du bara får kontrollmeddelandet, men inte 
handlingen, måste du kontakta förvaltningen snarast. 

När är du delgiven? 
• Du är delgiven (att du anses ha tagit del av handlingen) två veckor efter att det första brevet (handlingen) skickades till dig. Datumet som brevet skickades framgår av kontrollmeddelandets text.

Den här gången får du bara ta del av informationen genom denna E-tjänst.
Detta är endast ett informationsbrev, inte en delgivning. Det är först när 
förvaltningen har någonting som du ska delges genom förenklad delgivning som du kommer att få två brev.

Miljö- och byggnadsförvaltningen kan också delge handlingar på annat sätt (vanlig delgivning genom delgivningskvitto). Detta kan innebära att du måste skicka tillbaka ett delgivningskvitto eller på annat sätt skriva under att du blivit delgiven.

Tänk på detta så länge du har ett pågående ärende hos oss!
För att vara säker på att inte missa några tidsfrister eller annat måste du ta del av er post åtminstone en gång varannan vecka. Om du inte kan göra det, bör du anmäla det i förväg.

Anmäl alltid adressändring till oss och ange alltid ärendets diarienummer när du kontaktar oss.

Du kan läsa mer om förenklad delgivning i Delgivningslagen (2010:1932) 22-26 §§.

Vid frågor om delgivning och ärenden kontakta följande uppgifter:
miljo@vanersborg.se, telefon 0521-72 12 72.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank-ID
  • Fastighetsbeteckning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa